Ցերեկային կրեմ 22|11 Cosmetics, 65 մլ - Խնամքի միջոցներ - Beboogie