Դեմքի հակակնճիռային քսուք, Բնատուր - Խնամքի միջոցներ - Beboogie